Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Sri Sai Das, der er på valg til hovedbestyrelsen.

Sri Sai Das

Født: 1942 

By: Birkerød 

Stilling: Pensionist. Tidligere Kvalitets- Miljø og Arbejdsmiljøchef, NCC Danmark 

Uddannelse: Civilingeniør (B) med videreuddannelse i byplanlægning og arkitektur. Merkonom i Personale administration, Datanom og Teknonom

Tlf.: 60 43 73 24
Mail: Srisai_das@hotmail.com

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

 • Medlem af Hovedbestyrelsen siden 2020
 • Medlem af Regions Udvalg siden 2014
 • Bestyrelsesmedlem, Rudersdal Lokalforening siden 2008 - Formand siden 2011
 • Medvirket til at holde fokus på overholdelsen af kræftpakker i Region Hovedstaden
 • Medvirket til at få flere tunge organisationer, som partnere i Røgfri Fremtid
 • Solkampagner i Golfklub samt andre idrætscentre i Rudersdal
 • Kampagneleder for Landsindsamling og Lyserød Lørdag siden 2008
 • Etablering af senfølger netværk i Birkerød
 • Etablering af Patient- og pårørende netværk i Rudersdal
 • Etablering af sorggrupper for unge mellem 15 og 30 år i Rudersdal
 • Medvirket til lukning af solarier i kommunes idrætsfaciliteter

Andre tillidshverv:

 • Bestyrelsesposter i flere foreninger gennem mit liv inkl. Birkerød FlygtningeKontakt
 • Indsamler for KB, Røde Kors, Flygtninge Hjælp, Folkekirkens Nødhjælp
 • Besøgsven, lektiehjælp for børn og voksne, undervisning af indvandrerkvinder i cykling
 • Udbredning af Verdens Bedste Nyheder i Birkerød
 • Medlem af Birkerød Torvedage

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for: 

 • Med erfaringer fra lokalforenings- regionsudvalgs- samt Hovedbestyrelsesarbejde vil jeg fortsætte mit arbejde for en styrket og sammenhængende struktur i foreningen.  Igangværende bevægelse for lokal forankring skal forstærkes. Frivillige er vores livline i lokalsamfund, og de skal plejes. Foreningens medlemmer skal knyttes tættere til lokalforeningerne, oplyses og involveres i lokalforeningsarbejde. Jeg vil arbejde for at fastholde og tiltrække flere frivillige.
 • Jeg vil arbejde for øget opmærksomhed på Kræftens Bekæmpelse i aviser og også på sociale medier, som en patientforening med godt omdømme, mange værdier og aktiviteter for at hjælpe sygdomsramte – også i samarbejde med andre patientorganisationer og ligeværdige partnere.
 • Års erfaringer fra arbejdet med medarbejderes arbejdsmiljø og sundhed viser, at forebyggelse skåner behandlingen. Derfor vil jeg arbejde for et røgfrit arbejdsmiljø, røgfri boligområder, røgfri generation samt for minimering af misbrug af alkohol og rusmidler hos de unge. Danmark skal have en Folkesundhedslov.
 • Jeg vil fortsat arbejde for, at der sættes fokus på patienten og dennes pårørende.  Vi skal bekæmpe social ulighed i sundhed så den ikke er en barriere i behandling af kræftramte og deres overlevelse efter kræft. Tidlig diagnostik og screeninger er bærende elementer i bekæmpelsen af kræft. Jeg vil arbejde for, at patienter - især de ressourcesvage - er oplyste bedre. Udredning samt behandling under kræft forløb skal foregå uden forsinkelser, så kræft behandles i god tid.  Palliation samt behandling af senfølger skal baseres på patienten og pårørendes ressourcer – dvs. et sammenhængende forløb.

Fokus på følgende tre temaer: 

 • Forebyggelse af kræft - Røgfrit arbejdsmiljø, røgfri værtshuse og røgfri boligområder, minimering af misbrug af alkohol og rusmidler – især hos de unge
 • Sammenhængende patientforløb fra tidlig diagnostik, pakke forløb, rehabilitering og behandling af senfølger - med patienten i centrum
 • Pårørende, især børn som pårørende, får nødvendig opmærksomhed og tages hånd om