Luk

Tilmelding

Her kan du tilmelde dig årets repræsentantskabsmøde. Deadline for tilmelding er den 11. april.

Tilmeldingen åbner kl. 10 den 13. marts

Vær opmærksom på at du kun kan tilmelde dig, hvis du har modtaget en invitation til repræsentantskabsmødet og/eller har aftalt din deltagelse med din lokalforening eller dit regionsudvalg.

Hvem må deltage?

Du kan deltage, hvis du er:

  • Repræsentant for et regionsudvalg
  • Medlem af præsidiet
  • Medlem af hovedbestyrelsen
  • Repræsentant for en lokalforening

Derudover inviteres udvalgte gæster.

Hvor mange må deltage?

Der kan deltage to fra hvert regionsudvalg, og mindst to repræsentanter fra hver lokalforening, som udpeges af lokalforeningens bestyrelse. 

For hver 1000 medlemmer kan en lokalforening udpege yderligere én repræsentant. Beregnet ud fra det aktuelle medlemstal består repræsentantskabet i 2023 af 589 medlemmer.

Klik nedenfor og se, hvor mange repræsentanter der kan deltage fra hver lokalforening (antal delegerede).