Luk

Videnscaféer og værksteder

Her kan du læse mere om de videnscaféer og værksteder, der afholdes ved årets repræsentantskabsmøde. Du vælger, hvilken videnscafé og værksted du ønsker at deltage i, når du tilmelder dig.

I år vil der både blive afholdt videnscaféer og værksteder. Man kan forvente sig noget forskelligt i de to typer af møder:

Videnscafé
I en videnscafé vil der være et fagligt input, der bidrager med ny viden, og der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderen og tale med andre deltagere om emnet.

Værksted
På et værksted vil der være et kort oplæg om emnet – eventuelt med præsentation af et redskab eller en case, hvorefter der vil være god tid til at arbejde med emnet og tage nogle konkrete redskaber eller idéer med hjem.

Temaspor 1 - lørdag den 6. maj

Et sundhedsvæsen i forandring

Videnscafé: Sundhedsklynger og nærhospitaler

Vil sundhedsklynger kunne medvirke til at patienterne oplever større sammenhæng i forløbet? 

Det er især i overgangene mellem sektorer, at patienterne efterspørger bedre samarbejde og koordinering. I videnscaféen vil der være oplæg og efterfølgende drøftelser af følgende temaer:

Vil sundhedsklynger og nærhospitaler skabe mere nærhed og sammenhæng? Hvilken betydning vil det få for kræftpatienter, at der kommer flere nærhospitaler? Hvordan kan vi i fællesskab i Kræftens Bekæmpelse få indflydelse på arbejdet i sundhedsklyngerne og tilbuddene i nærhospitalerne?

Videnscafé: Overvægt og kræft

Mere end halvdelen af alle voksne danskere har i dag overvægt, og hvis vi ikke får vendt udviklingen, vil to ud af tre danskere have overvægt i 2045.

Overvægt er relateret til 15 forskellige kræftsygdomme, og derfor er vi nødt til at gøre mere for at vende udviklingen, hvis vi vil forhindre, at flere danskere får kræft.

I videnscaféen drøfter vi, hvad Kræftens Bekæmpelse kan og skal gøre.

Videnscafé: Brobygning mellem civilsamfund og sundhedsvæsen

Velfærdssamfundet er under pres og der peges på civilsamfundet som en del af løsningen. Kigger vi ind mod sundhedsvæsnet så løser Kræftens Bekæmpelse allerede mange sundhedsopgaver, men hvor går grænsen for hvad vi skal løfte og ikke løfte, hvad er potentialet og hvilke faldgruber skal vi være opmærksomme på?

Vi inviterer kollegaer fra Røde Kors indenfor til at fortælle om, hvordan de arbejder ind imod sundhedsvæsenet og tager i fællesskab dialogen om potentialet i det frivillige arbejde på social og sundhedsområde.

Værksted: Røgfri Fremtid – fordi færre skal ha’ kræft. Punktum!

Velkommen indenfor. Her får du ny og brugbar inspiration til, hvordan vi sammen sætter ekstra skub i udviklingen hen imod en Røgfri Fremtid. En højaktuel dagsorden, som fortsat er nødvendig: Hvert år koster rygning over 15.000 liv, og hvis ingen røg, var vi to ud af ti kræfttilfælde foruden. 

Røgfri Fremtid har opnået meget, fx røgfri arbejdstid i langt de fleste kommuner, takket være jeres indsats. Men der er stadig meget, vi kan og skal for at komme i mål!

Derfor deler vi i værkstedet de gode erfaringer og supplerer med dugfriske idéer.

Værksted: Hvordan får vi større fokus på senfølger efter kræft?

Kom og hør om senfølger og få idéer til aktiviteter om senfølger i din lokalforening.

I marts offentliggør Kræftens Bekæmpelse et nyt holdningspapir om senfølger efter kræft med otte anbefalinger til en forbedret senfølgeindsats.

Hvordan kan vi sammen, med udgangspunkt i anbefalingerne, på tværs af Kræftens Bekæmpelse gøre en forskel for kræftpatienter med senfølger? 

Det vil vi diskutere i dette værksted og drøfte, hvordan I, i jeres lokalforening, kan sætte senfølger på dagsordenen. 

Temaspor 2 - søndag den 7. maj

Et civilsamfund i forandring

Værksted: Nye tilgange til at tiltrække frivillige – rekruttering

Hvis det lokale arbejde skal fungere, har vi brug for frivillige – og brug for de rette frivillige med det rette engagement og de rette kompetencer.

Værkstedet giver jer konkrete værktøjer og andre frivilliges erfaringer, der tilsammen kan gøre det muligt at tiltrække frivillige i det lokale arbejde. På værkstedet kommer du også i arbejdstøjet og kommer i gang med arbejdet med at rekruttere nye frivillige.

Værksted: Hvordan kan vi hverve flere medlemmer lokalt?

Medlemmer og frivillige er hjørnestenen i Kræftens Bekæmpelse, men det er svært for alle frivillige organisationer at tiltrække og fastholde medlemmer i økonomisk trange tider, og Kræftens Bekæmpelse er ingen undtagelse. Derfor har vi stort fokus på at iværksætte initiativer, der kan styrke medlemshvervningen og samtidig gøre det mere attraktivt at forblive medlem af Kræftens Bekæmpelse. 

På dette værksted vil vi fokusere på medlemshvervningen, og vi vil undersøge:
Hvordan kan der arbejdes med medlemshvervning lokalt?
Hvad er de største muligheder og barrierer?
Hvilke værktøjer og redskaber kan understøtte ovenstående?  

Værksted: Lokalpolitisk lobbyisme anno 2023

Lokalpolitisk arbejde kan medføre store forbedringer af kræftramtes hverdag. Deltagerne får værktøjer og indblik, der gør det muligt at skabe forandring i deres lokalområde.

Med afsæt i et af Kræftens Bekæmpelses højaktuelle politiske emner, tager vi fat på en konkret case og kigger på de vigtigste spørgsmål i vellykket politisk arbejde: Hvad er vores problem? Har vi en tydelig fortælling? Har vi konkrete bud på løsninger? Går vi ind ad fordøren eller bagdøren? Hvilke greb kan vi taktisk bruge undervejs? Og hvad er lokalpolitikeren mest interesseret i – ideologi contra gode lokale løsninger?

Værksted: Sådan kommer du i lokalpressen med Kræftens Bekæmpelses budskaber

I dette værksted får du tips og tricks til, hvordan du får Kræftens Bekæmpelses budskaber i medierne. 

Vi tager afsæt i gode konkrete eksempler på, hvordan frivillige er lykkes med at sætte en dagsorden i pressen – bl.a. ved at danne netværk med lokale journalister. 

Du får rig mulighed for at stille dine spørgsmål til værkstedets eksperter.

Værksted: Hvordan skaber vi stærke lokale fællesskaber?

Med et civilsamfund der er i konstant bevægelse, og hvor frivilligheden kommer til at spille en anden rolle, er vi også som forening nødt til at se på, hvad det betyder for os, og hvilken rolle vi kommer til at spille i samfundet fremadrettet.

Med afsæt heri kigger vi i dette værksted nærmere på, hvad ændringerne i civilsamfundet betyder for de tilbud som patienter og pårørende efterspørger. Og hvad betyder det for det arbejde der foregår i lokalforeningerne?

I får mulighed for at udveksle erfaringer omkring patient- og pårørendefællesskaber og får værktøjer til at starte lokale tilbud.

Videnscafé: Frivillighed og civilsamfund - hvor er de største bevægelser lige nu, og hvad betyder det for det frivillige arbejde i Kræftens Bekæmpelse?

Hvad er frivillighed for en størrelse, hvordan har betingelserne og karakteren af det frivillige arbejde udviklet sig over tid, og hvad ser vi af særlige tendenser netop nu, som har en betydning for vores arbejde i Kræftens Bekæmpelse?

Professor fra SDU Bjarne Ibsen deler sin viden, og der bliver mulighed for spørgsmål og for fælles drøftelse af frivilligt arbejde før og nu, også i vores egen forening.