Luk

Kræftens Bekæmpelses frivilligstrategi

Her finder du strategien for det frivillige engagement i Kræftens Bekæmpelses.

Vi vil et liv uden kræft! Det er dét, vi arbejder for i Kræftens Bekæmpelse med det frivillige engagement som grundsten og bærende element i vores forenings arbejde. Mange gør i dag en uvurderlig frivillig indsats for kræftsagen, og det frivillige engagement i Kræftens Bekæmpelse er allerede solidt. Denne strategi skal understøtte arbejdet med vores mission om, at færre får kræft, at flere overlever kræft og at flere får et bedre liv med og efter kræft. Og så skal den understøtte de mange frivillige fællesskaber i vores forening.

Herunder kan du downloade frivilligstrategien, der blev vedtaget af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse i november 2022.

Arbejdet med frivilligstrategien

Frivilligstrategien bliver implementeret bredt i foreningen i 2023. Arbejder du med at lede eller korodinere frivillige, kan du gøre brug af følgende hjælpemidler:

  • En explainerfilm, der forklarer strategien. Den kan bruges til at udbrede kendskabet til strategien blandt frivillige og ansatte.
  • En powerpoint-præsentation til at give det hurtige overblik over strategiens ambitioner. Præsentationen kan tilpasses en lokal kontekst.
  • En fysisk mappe med redskaber, som kan bruges til at sætte fokus på strategien i lokale styregrupper, bestyrelser og på lokale workshops.

Du finder beskrivelser af hjælpemidlerne herunder og kan downloade de af dem, der er digitale.

EXPLAINERFILM OM FRIVILLIGSTRATEGIEN
Filmen fortæller om formålet med den nye frivilligstrategi og forklarer de fire ambitioner i strategien. Filmen varer lidt over tre minutter og kan bruges til at fremlægge strategiens hovedpunkter for andre, der har brug for at forstå den.

Du kan se filmen herunder - og også downloade den i to versioner - med og uden undertekster.

PRÆSENTATION AF STRATEGIEN
Powerpoint-præsentationen er til dig, der har brug for at give et overblik over frivilligstrategien - hvadenten det er til frivillige eller ansatte i Kræftens Bekæmpelse. Præsentationen fortæller kort om ambitionerne i strategien. Du kan tilpasse den til en lokal sammenhæng, hvis du har brug for det.

Du kan downloade præsentationen herunder.

MAPPE MED REDSKABER TIL AT ARBEJDE MED STRATEGIEN
Mappen med de fysiske redskaber til at arbejde med strategien kan bruges, når I er samlet i mindre eller større grupper, f.eks. i lokale styregrupper, bestyrelser og på lokale workshops.

Der er ét redskab for hver af de fire ambitioner i strategien. Hvert redskab indeholder spørgsmål, der kan bidrage til at starte en samtale om, hvordan I bedst kan arbejde med ambitionen. Bag på hvert redskab kan I desuden læse om, hvorfor netop denne ambition er vigtig.

Mappen indeholder også et eksemplar af selve strategien samt en såkaldt 'onepager', der kort forklarer strategiens hovedpunkter. 

Mappen med redskaber udleveres til jer, der arbejder med at lede eller koordinere frivillige - enten som ansatte eller frivillige selv. Har I endnu ikke adgang til mappen, så tag kontakt til jeres vanlige kontaktperson hos Kræftens Bekæmpelse.