Luk

Bestillingsforedrag: Alternativ behandling og cannabis som medicin

Målgruppe:

Patienter, pårørende og andre borgere, der ønsker viden om Kræftens Bekæmpelses information om alternativ behandling og cannabis som medicin. Sundhedsfagligt personale med interesse for alternativ medicin og cannabis som medicin.

Det får du ud af at deltage:

  • Viden om forskellige former for alternativ behandling og cannabis som medicin
  • Viden Kræftens Bekæmpelses holdning
  • Mulighed for at drøfte erfaringer og holdninger til alternativ medicin og cannabis som medicin

Foredragets indhold: 

I foredraget gives viden om, hvad vi i dag ved om effekten af alternativ medicin og cannabis i forhold til kræft.

Der gives et indblik i, hvordan Kræftens Bekæmpelse arbejder med at formidle viden om alternativ behandling og cannabis, og hvad Kræftens Bekæmpelses holdning er til alternativ medicin og cannabis. Der er desuden information om status for forsøgsordningen med cannabis til medicinsk brug. Der er mulighed for at stille spørgsmål og drøfte erfaringer.

Bestillingsforedrag: Alternativ behandling og cannabis som medicin