Luk

Formandsnetværksmøde Stafet For Livet

Målgruppe: 

Formandskabet, dog maksimalt 3 deltagere fra hver stafet. 

Formål og udbytte: 

Med udgangspunkt i temaet “bæredygtighed på stafetterne” vil vi med online-netværksmødet, drøfte bæredygtighedsbegrebet. Bæredygtighed handler om klima, økonomi og mennesker, og vi vil have særligt fokus hvordan stafetten bidrager og kan bidrage til menneskelig trivsel. Derudover vil vi gerne styrke netværk på tværs af landet, samt  skabe rum til udveksling af ideer og erfaringer omkring bæredygtighed. 

Mødet indledes med et kort oplæg om bæredygtighed, hvorefter der vil være diskussion og udveksling af erfaringer i break-out rooms efterfulgt af fælles opsamling. Som deltager får du mulighed for at reflektere over egen praksis samt skabe nyt netværk. 

 
Indhold: 

  • Du får indblik i hvordan bæredygtighed kan indtænkes i stafetkonceptet.
  • Du får mulighed for at dele erfaringer og få inspiration på tværs af landet.
  • Du får styrket dit netværk i forhold til ledelse af Stafet For Livet.

Formandsnetværksmøde Stafet For Livet