Luk

Patientstøttekursus

Målgruppe
Kurset henvender sig til nye frivillige, som i deres frivillige arbejde yder direkte støtte til kræftramte og deres pårørende - for eksempel værtsfrivillige i rådgivningerne eller patientcaféer.

Kursusindhold
På kurset arbejder vi med din frivilligrolle i forhold til vores kræftramte brugere og deres pårørende. Vi giver dig viden om reaktioner som sorg, stress og mestring, og du får værktøjer til aktiv lytning og støttende kommunikation. Kurset lægger også vægt på etik og værdier, og patientstøttefrivilliges egenomsorg og gensidig støtte. Kurset veksler mellem oplæg, plenumdiskussioner og øvelser i større og mindre grupper. 

Det får du ud af at deltage
Kursets formål er at give dig en større forståelse for din rolle som patientstøttefrivillig i Kræftens Bekæmpelse. Vi vil gerne bidrage til, at:

  • Du bliver klogere på dig selv som patientstøttefrivillig
  • Du får viden om og værktøjer til frivillig rådgivning
  • Du føler dig i stand til at varetage patientstøtterollen
  • Du får etableret et netværk med andre frivillige.

Krav til deltagerne
For at deltage skal du forinden have været til samtale i din lokale rådgivning eller områdekontor og indstilles til kurset.

Når du har meldt dig til kurset, kan du få information om program og andre kursusmaterialer om patientstøtte i mappen ”kursusmaterialer”. For at få mest mulig udbytte af kurset, er det vigtigt, at du læser alt materialet.

Som forberedelse til kurset skal du skrive nogle stikord om, hvad du gerne vil lære i forhold til din opgave og rolle som patientstøttefrivillig – vær så konkret som mulig.

Bemærk
Dette kursus afholdes over to dage og ved tilmelding tilkendegiver du at kunne deltage begge dage. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, hvis der fortsat er restriktioner på deltagerantallet grundet COVID-19. 

Forårets kursus for Region Midt og Region Syd er lagt sammen
For at kunne sikre afholdelse af kurserne, har vi valgt at sammenlægge forårets Patientstøttekurser for Region Midt og Region Syd. Kurserne vil finde sted den 10. april og 6. juni i Kræftrådgivningen i Vejle. Vi følger naturligvis corona-situationen tæt og sikrer at overholde til enhver tid gældende restriktioner. Vi har derfor også sørget for at have flere lokaler til rådighed, så vi kan gennemføre kurserne sikkert og efter gældende forsamlingsforbud.

Vil du vide mere?
Se filmen ovenfor, hvor Niels Madelung, Conny Jakobsen og Christian Birk fortæller om deres oplevelse af at være på patientstøttekursus.

Kræftpatienternes hus, Vejle

18. september 2021 kl. 09:30-17:00
26. september 2021 kl. 09:30-17:00

Adresse

Beriderbakken 9, 7100 Vejle

Undervisere

Lissa Mortensen, Rådgiver

Jacob Risbjerg Nørregaard, rådgiver, psykolog

Tilmeldingsfrist:

Lørdag den 11. september 2021

Vis mere Vis mindre

Kræftrådgivningen i Roskilde

12. oktober 2021 kl. 09:30-17:00
03. november 2021 kl. 09:30-17:00

Adresse

Gormsvej 15, 4000 Roskilde

Undervisere

Else Carlstedt, rådgivningsleder

Inga Holst, Sygeplejerske

Anne Rath Rasmussen, Rådgiver

Tilmeldingsfrist:

Tirsdag den 05. oktober 2021

Vis mere Vis mindre

Kræftens Bekæmpelses hovedkontor

14. oktober 2021 kl. 09:30-17:00
11. november 2021 kl. 09:30-17:00

Adresse

Strandboulevarden 49, 2100 København Ø

Undervisere

Lone Rønholt, Rådgiver

Tine Thers Hansen, Rådgiver

Tilmeldingsfrist:

Torsdag den 07. oktober 2021

Vis mere Vis mindre

Kræftrådgivningen i Aalborg

30. oktober 2021 kl. 09:30-17:00
04. december 2021 kl. 09:30-17:00

Adresse

Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg

Undervisere

Susanne Obel Frydkjær, socialrådgiver

Vibeke Sieborg, rådgiver

Tilmeldingsfrist:

Fredag den 22. oktober 2021

Vis mere Vis mindre