Luk

Patientstøttekursus – udvidet kursus

Målgruppe:

Patientstøttefrivillige, der er i tæt kontakt med patienter, pårørende og efterlevende (gruppeledere, tovholdere for netværk, mentorer, sygehusfrivillige, værtsfrivillige, aktivitetsfrivillige, caféfrivillige, navigatorer, frivilligledere og relevante frivillige fra patientforeninger).

Formål og udbytte:  

På kurset arbejder vi med din frivilligrolle i forhold til kræftramte brugere og deres pårørende. Vi giver dig viden om reaktioner som sorg, krise og mestring, og du får værktøjer til aktiv lytning, støttende kommunikation og egenomsorg. Kurset lægger vægt på etik og værdier og patientstøttefrivilliges egenomsorg og gensidig støtte.

Indhold: 

  • Du bliver klædt på til at varetage patientstøtterollen som frivillig.
  • Du får viden om og værktøjer til mødet med patienter, pårørende og efterlevende.
  • Du får øvelsesbaseret samtaletræning.
  • Du bliver klogere på dig selv som patientstøttefrivillig.
  • Du får et netværk med andre patientstøttefrivillige.

Form:  

Kurset afholdes fysisk.

Varighed: 

To dage på hver 7 timer med et antal ugers mellemrum. Det kan være hverdage eller weekenddage efter lokale behov.

Kræftrådgivningen Aarhus

02. maj 2024 kl. 09:30-16:30
01. juni 2024 kl. 09:30-16:30

Adresse

Palle Juul-Jensens Boulevard 230, 8200 Aarhus N

Undervisere

Laila Schou Pedersen, rådgiver

Jette Lyngholm, Koordinator

Tilmeldingsfrist:

Mandag den 22. april 2024

Vis mere Vis mindre

Kræftrådgivningen Roskilde

17. september 2024 kl. 09:30-16:30
05. november 2024 kl. 09:30-16:30

Adresse

Gormsvej 15, 4000 Roskilde

Undervisere

Inga Holst, Sygeplejerske

Line Kubel, rådgiver, psykolog

Tilmeldingsfrist:

Fredag den 06. september 2024

Vis mere Vis mindre

Kræftrådgivningen Aalborg

21. oktober 2024 kl. 09:30-16:30
18. november 2024 kl. 09:30-16:30

Adresse

Steenstrupsvej 1, 9000 Aalborg

Undervisere

Susanne Obel Frydkjær, socialrådgiver

Vibeke Sieborg, rådgiver

Tilmeldingsfrist:

Fredag den 11. oktober 2024

Vis mere Vis mindre

Kræftrådgivningen Vejle

26. oktober 2024 kl. 09:30-16:30
23. november 2024 kl. 09:30-16:30

Adresse

Beriderbakken 9, 7100 Vejle

Undervisere

Lissa Mortensen, Rådgiver

Laila Schou Pedersen, rådgiver

Tilmeldingsfrist:

Onsdag den 16. oktober 2024

Vis mere Vis mindre