Luk

Afholdelse af generalforsamling i din lokalforening

En væsentlig del af lokalforeningernes virke er at afholde generalforsamling. Her kan du læse om procedure og vejledning

10. januar 2024
Nanna Berg, Patientstøtte & Frivillig Indsats

En væsentlig del af lokalforeningernes virke er at afholde generalforsamling. For at kunne afholde generalforsamlingen, skal den ifølge vedtægterne leve op til følgende betingelser:

Generalforsamlingen skal offentliggøres 14 dage inden afholdelse

Indkomne forslag skal indsendes 8 dage inden afholdelse.

Medlemmer af Kræftens Bekæmpelse skal have mulighed for at deltage. Derudover er det af demokratiske årsager vigtigt, at det er muligt at give sin stemme til kende, og at der er mulighed for anonym afstemningen.

Udsend varsel med nyhedsbrevet
Da alle lokalforeninger afholder generalforsamling inden for samme tidsinterval, så er der vigtigt, at I i god tid planlægger udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Send jeres indkaldelser i nyhedsbrevet ind til vores kolleger i Fundraising og Medlemmer, der står for udsendelse af disse. I skal sende den udfyldte nyhedsbrevsskabelon til lkfmedlem@cancer.dk, så snart det er udarbejdet. I kan blot skrive den dato, hvor I vil have det sendt det ud. Det skal være minimum 14 dage før men meget gerne tidligere.

Hvorfor generalforsamling?
Generalforsamlingen er lokalforeningens øverste demokratiske myndighed. Det er her, medlemmerne har mulighed for at være med til at bestemme, hvordan lokalforeningen skal udvikle sig, hvem der skal vælges ind i bestyrelsen og hvad I skal arbejde med i det kommende år. Det er derfor vigtigt, at I får indkaldt i god tid, så flest muligt får lejlighed til at byde ind.

At holde en vellykket generalforsamling kræver planlægning – og vi anbefaler jer at gå i gang med forberedelserne i god tid før mødet.

Sæt tid af i bestyrelsen til at diskutere, hvordan I gerne vil have generalforsamlingen skal foregå. I skal blandt andet finde en dygtig dirigent og en god referent.

I kan finde alle relevante dokumenter på frivillig.dk efter log-in under jeres lokalforening, praktisk information og generalforsamling 2024.