Luk

Det siger kræftpatienterne

En ny undersøgelse af kræftpatienters oplevelser og vurdering af sundhedsvæsenets indsats under hele deres forløb er netop blevet offentliggjort.

Barometerundersøgelsen, som den kaldes, bygger på spørgeskemaer, der afdækker kræftpatienters vurdering af og perspektiv på kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser.

28. februar 2018
Ib Lindstrøm, Frivilligindsats

5.389 kræftpatienter har i løbet af 2017 besvaret en række spørgsmål om deres oplevelser og behov i det samlede kræftforløb. Det har de gjort i forlængelse af, at Kræftens Bekæmpelse udsendte spørgeskemaer til i alt 10.958 kræftpatienter, der fik en kræftdiagnose i perioden mellem 1. juli 2016 og 20. december 2016. Som det fremgår har cirka halvdelen besvaret det udsendte spørgeskema.

Kræftpatienterne har svaret på spørgsmål om deres behov og adfærd i forbindelse med deres kræftsygdom. Endvidere har kræftpatienterne haft lejlighed til at svare på spørgsmål om deres helbred og livskvalitet efter de har fået konstateret kræft.

Resultaterne af barometerundersøgelsen giver i nogle tilfælde stof til eftertanke. Eksempelvis bidrager undersøgelsen med data, som gennemhuller myten om, at mange kræftpatienter godt kunne tænke sig mere tid i deres kræftforløb. Det er ikke tilfældet. Kun en mindre andel af kræftpatienterne peger på, at det på visse tidspunkter er gået for hurtigt i deres forløb fra de første gang kontaktede den praktiserende læge til, at de er blevet udredt og behandlingen er startet.  Kræftpatienterne ønsker tempo, og høj faglighed i udredningen og behandlingen.

RegionsudvalgsNyt vil i de kommende måneder behandle de mange data som barometerundersøgelsen bidrager med. Data som i videst muligt omfang vil blive betragtet i et regionalt lys idet data i undersøgelsen er så omfattende, at det ofte vil være muligt at uddrage separate data for hver af de fem regioner.

Det er allerede nu tydeligt, at der på visse områder er nogle regioner, der klarer sig dårligere end andre. Det skal naturligvis belyses nærmere.

Kræftens Bekæmpelses fem regionsudvalg har alle aftalt møder med de fagpersoner, der står bag barometerundersøgelsen. På møderne præsenteres og diskuteres undersøgelsens resultater. Nogle af disse møder er i skrivende stund allerede afviklet.

Hvis du har mod på at læse den omfattende, men spændende, rapport om kræftpatienters oplevelser og behov i det samlede kræftforløb, kan du gå ind her

Denne artikel er en del af RegionsudvalgsNyt, marts 2018