Luk

Kræftens Bekæmpelses navigatortilbud kan understøtte PRO

Implementeringen af PRO (patientrapporterede oplysninger) er i fuld gang på landets sygehuse og i Kræftens Bekæmpelse følger man med interesse de forskellige PRO-initiativer. PRO har ubetinget et stort potentiale, når man taler inddragelse af patienterne i deres sygdom og behandling. Men PRO kræver, at patienterne bruger muligheden for selv at rapportere. Og kan alle det? Nej, der findes patienter, for hvem det er en udfordring at bruge PRO.

30. januar 2018
Ib Lindstrøm, Frivilligindsats

Det er en udfordring for PRO at favne alle patienter. Socialt sårbare patienter har ofte sværere ved at få udfyldt de digitale skemaer i PRO. Dels fordi deres adgang til de digitale platforme kan være begrænset og dels fordi læsning og besvarelse af et spørgeskema kan være en udfordring for disse patienter.

Regionsudvalgene kan i den forbindelse henlede sundhedsvæsenets opmærksomhed på Kræftens Bekæmpelses navigatortilbud.

En navigator er en frivillig fra Kræftens Bekæmpelse, som hjælper socialt sårbare patienter godt igennem et kræftforløb. Hjælpen tager altid udgangspunkt i patientens behov, men vil ofte gå ud på at skabe overblik i kræftforløbet, tage med til samtaler på sygehuset og støtte undervejs. Tilbuddet om en navigator gælder for alle de kræftpatienter, som mangler ressourcer til at håndtere deres sygdomsforløb på egen hånd. Ofte har disse patienter heller ikke pårørende, der kan assistere. En navigator vil udover ovenstående også kunne træde til og hjælpe de patienter, som ikke selv kan udfylde de digitale skemaer i PRO.

Det er derfor vigtigt, at sundhedspersonalet er opmærksom på, at det kan være en mulighed at få tilknyttet en frivillig navigator, hvis de oplever, at patienter har udfordringer med PRO. Navigatoren kan herefter bistå patienten med spørgeskemaer og den elektroniske indrapportering.

Naturligvis er det mest hensigtsmæssige, at de patienter som mangler ressourcer til at håndtere et sygdomsforløb på egen hånd allerede har fået tilknyttet en navigator tidligere i forløbet end der, hvor PRO kommer ind i billedet. Men det kan være i forbindelse med introduktionen til PRO at behovet for en navigator bliver synligt. Ganske mange danskere – op mod hver syvende – har problemer med at læse og skrive på tilstrækkeligt niveau. Alene det at læse eksempelvis en brugsanvisning kan være en udfordring for mange. Udfordringerne med at læse og skrive fremgår af en rapport fra OECD, som i øvrigt understøttes af en anden undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Begge undersøgelser viser, at op mod 600.000 voksne danskere har problemer med at læse og skrive.

Med en navigator ved sin side, er der en større sandsynlighed for, at en bredere gruppe af patienter kommer til at anvende PRO. Og netop den patientgruppe vi her taler om har naturligvis et stort behov for at blive fulgt tæt og systematisk, hvad angår sygdomsudvikling og forhold, der følger med sygdommen, og giver problemer.

På denne side kan du læse mere om navigatortilbuddet og finde kontaktinformation på projektkoordinatorerne, der koordinerer tilbuddet i de forskellige områder. Hvis du gerne vil vide mere om tilbuddet, er du altid velkommen til at kontakte disse.

Denne artikel er en del af RegionsudvalgsNyt, februar 2018