Luk

Ny organisering: Vi styrker det frivillige arbejde i Kræftens Bekæmpelse

I Kræftens Bekæmpelse spiller det frivillige arbejde en meget vigtig rolle i forhold til at nå vores vision om et liv uden kræft. Nu samler vi understøttelsen af det frivillige arbejde i én afdeling for at optimere indsatsen og skabe mere synergi. Håbet er også, at endnu flere danskere får mulighed for at involvere sig i kræftsagen.

25. januar 2018
Frivilligindsats

Den nye organisering betyder, at områdekontorerne og afdelingen for frivilligindsats bliver lagt sammen fra 1. marts. Samtidig får områdecheferne ansvaret for understøttelsen af alt det lokale frivillige arbejde – også Stafet For Livet og Igen. Det betyder, at medarbejderne bedre kan understøtte og styrke udviklingen af lokalforeninger, regionsudvalg, stafetter, landsindsamlingen, Igen og det politiske arbejde – og forhåbentligt kan skabe mere samarbejde på tværs af aktiviteterne til gavn for kræftsagen.

I forbindelse med den nye organisering har vi desværre måttet afskedige de to administrative medarbejdere i Område Midtjylland og Område Hovedstaden.

Charlotte Gerhauge er afdelingschef for den sammenlagte afdeling.

Adm. direktør Leif Vestergaard fortæller:

’Det er en rigtig fornuftig videreudvikling af organisationen, hvor vi både styrker det frivillige arbejde, samtidig med at vi styrker samspillet mellem ansatte og frivillige'

I Patientstøtte & Lokal Indsats betyder ændringen, at rådgivning og støtte bliver omdrejningspunktet i en mere fokuseret fagafdeling. Afdelingschef er fortsat Laila Walther.

Har du spørgsmål til omorganiseringen, er du velkommen til at kontakte frivilligchef Charlotte Gerhauge på gerhauge@cancer.dk eller tlf. 35 25 75 10.

1

Kommentarer

Klaus Møgelvang

Klaus Møgelvang Til lykke med den nye struktur. Som formand for en lokalforening hilser jeg strukturen velkommen. Jeg synes, der i perioder har været lidt for mange kokke mange gange på den samme sag. Alle vil det bedste og gør et flot stort arbejde, men set udefra synes jeg nok koordineringen flere gange har haft svære vilkår.
Glæder mig til fortsat samarbejde
Klaus Ole Møgelvang
Holbæk Lokalforening

29. januar 2018 15:45