Luk

Temadag: Hvordan støtter vi sårbare kræftpatienter?

Den 19. maj sætter vi et ekstra fokus på, hvordan vi i Kræftens Bekæmpelse støtter sårbare patienter i deres kræftforløb. Og du kan være med.

9. maj 2022
Patientstøtte og Frivillig Indsats

Hvordan støtter vi i Kræftens Bekæmpelse sårbare patienter i deres kræftforløb? Det kan du blive klogere på på en temadag torsdag den 19. maj. Dagen kommer til at byde på spændende foredrag og workshops og er både for frivillige og ansatte i Kræftens Bekæmpelse, der arbejder med sårbare kræftpatienter.

Programmet indeholder oplæg fra socialsygeplejerske Lene Bruun Damgaard; antropolog og professor MSO Rikke Sand Andersen; hospitalsimam Ahmet Polat samt frivillig tovholder for Navigatortilbuddet i Region Hovedstaden Hanne Zeltner. Desuden kan du glæde dig til tre workshops under følgende overskrifter:

  • Mødet med sårbare kræftpatienter i Kræftens Bekæmpelses patientstøttetilbud
  • Konkrete erfaringer med indsatser for sårbare kræftpatienter
  • Skal patientstøttetilbuddene mere ud – og patienterne mindre ind?

Dagen begynder kl. 9.45, hvor adm. direktør Jesper Fisker byder velkommen og rammesætter dagens tema. Afdelingschef for Patientstøtte & Frivillig Indsats Pernille Slebsager er ordstyrer på dagen. Vi slutter kl. 15.45.

Temadagen foregår på på Kræftens Bekæmpelses hovedkontor på Strandboulevarden 49 i København. 

Vi glæder os til at se dig til en dag, der forhåbentlig giver ny viden, nye idéer og rum for erfaringsudveksling - men også en masse nye inputs til det fremtidige arbejde med sårbare kræftpatienter.

Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 12. maj.

Meld dig til temadagen