Luk

Vil du være med i Kræftens Bekæmpelses brugerpanel 2018-19?

Vi vil rigtig gerne vide mere om, hvad der er vigtigt for kræftpatienter og deres pårørende. Har du lyst til at hjælpe os? Vi søger netop nu kræftpatienter, pårørende og efterladte til Kræftens Bekæmpelses brugerpanel 2018-19.

5. februar 2018
Nanna Kathrine Riiber, Patientstøtte & Lokal Indsats

Kræftens Bekæmpelses brugerpanel giver os værdifulde input om kræftpatienter, pårørende og efterladtes oplevelse af aktuelle emner. Nu er det tid til at rekruttere til panelet for de næste to år. Vil du være med?

I Kræftens Bekæmpelses brugerpanel svarer nuværende og tidligere kræftpatienter og pårørende på spørgeskemaundersøgelser om alt fra livet med kræft og kræftbehandling til cannabis som medicin og diskretion på sygehuse. Svarene bruger vi i vores arbejde for at forbedre vilkårene for kræftpatienter og pårørende.

Som brugerpaneldeltager skal du have lyst til at svare på spørgsmål om livet med kræft ud fra de erfaringer, du har gjort dig. Der er altså ikke noget krav om, at du skal vide noget bestemt for at være med i panelet – det er din oplevelse og din mening, vi gerne vil høre.

 

 Du kan være med i Kræftens Bekæmpelses Brugerpanel 2018-19, hvis du:

  • Har eller har haft kræft eller
  • Er pårørende til en, som har eller har haft kræft eller
  • Er pårørende til en afdød, der havde kræft

For alle tre grupper gælder, at du skal være fyldt 18 år, og at det højest må være seks år siden, at du eller din pårørende havde kræft.

Sådan tilmelder du dig:

Du kan læse mere om Kræftens Bekæmpelses Brugerpanel og tilmelde dig på brugerpanelets hjemmeside:

www.cancer.dk/brugerpanel

 

Vi håber, at du har lyst til at være med i Kræftens Bekæmpelses brugerpanel 2018-19!