Luk

Nu er der åbent for ansøgninger til Lokalforeningspuljen

Nu kan din lokalforening indsende ansøgning om at få del i ISOBRO's midler fra Lokalforeningspuljen. Søg inden den 15. oktober.

4. september 2023
Patientstøtte & Frivillig Indsats

Nu er der åbent for ansøgninger til Lokalforeningspuljen under ISOBRO. Formålet med puljen er at styrke det frivillige lokale foreningsliv i hele Danmark. Sidste år fik 52 lokalforeninger i Kræftens Bekæmpelse, der søgte midler, bevilliget tilskud.

Hvilke aktiviteter kan man søge støtte til?
Tilskudsberettigede aktiviteter er de aktiviteter, der ligger inden for foreningens kerneopgaver. Det kan f.eks. være:
✓ Aktiviteter som støtter rekruttering og fastholdelse af frivillige
✓ Skiltning/annoncering af aktiviteter
✓ Sociale arrangementer med fokus på udvikling og fællesskabsstyrkelse af lokalforeningen
✓ Samarbejde mellem foreninger
✓ Opkvalificering af foreningens ledelse og aktivitetsansvarlige

Midlerne skal anvendes inden for projektperioden, der går fra d. 15. december 2023 til 15. december 2024. Alle godkendte ansøgere modtager samme beløb.

Sådan søger I
Gå ind på ISOBRO's hjemmeside via dette link og udfyld formularen. Fristen for indsendelse af ansøgninger er 15. oktober.

Så vil I senere får besked om I modtager midler, der kan anvendes fra den 15. december i år.