Luk

Lokale Fællesmøder - Område Midt

Invitation til lokalt fællesmøde 24. juni 2021 kl. 17-21 i Silkeborg

Kære frivillige

Traditionen tro vil vi på områdekontoret gerne invitere dig til det årlige lokale fællesmøde jf. vedtægterne torsdag den 24. juni kl. 17-21 på Scandic Hotel, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg. Formålet med mødet er at samle op på repræsentantskabsmødet og give plads til lokale drøftelser.

Normalt er det kun formand og næstformand, der er inviteret, men da vi ikke set hinanden længe benytter vi lejligheden til at invitere dig og alle andre medlemmer af lokalforeningsbestyrelser, regionsudvalg samt medlemmer af hovedbestyrelsen fra område Midt til mødet.

Tema for mødet er Aktive medlemmer

Når vi skal realisere de politiske indsatser, som er fastlagt af repræsentantskabet, ligger der et stort potentiale i at aktivere vores medlemmer, så de der har lyst kan engagere sig i det frivillige arbejde lokalt.

Vi vil derfor i samarbejde med Fundraising og Medlemmer stille skarpt på vores medlemmer og muligheden for at aktivere dem i relation til vores politiske mærkesager og øvrige aktiviteter i lokalforeningerne.

Du vil få rig mulighed for at drøfte aftenens tema med andre frivillige fra Område Midt.

Valgmøde til regionsudvalget

I forlængelse af mødet er der valg til Regionsudvalget i Område Midt jf. vedtægterne.

Tilmelding først til mølle - husk gyldigt coronapas

På grund af corona er der begrænset antal pladser – tilmelding er først til mølle. Sidste frist er 14. juni. Husk at alle skal have et gyldigt coronapas for at deltage i mødet.

Områdekontoret er vært for et let traktement.

Venlig hilsen

Malene Herbsleb Områdechef

Lokale Fællesmøder - Område Midt

24. juni 2021 kl. 17:00-21:00

Adresse

Scandic Hotel, Udgaardsvej 2, 8600 Silkeborg

Undervisere
Tilmeldingsfrist:

Mandag den 14. juni 2021

Vis mere Vis mindre