Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Amy Daugaard Asmussen, der er på valg til hovedbestyrelsen

Amy Daugaard Asmussen

Født: 1973

By: Åbyhøj

Stilling: Udviklingsansvarlig sygeplejerske

Uddannelse: Sygeplejerske, MHH

Tlf.: 223117761
Mail: Privat: amydaugaardasmussen@hotmail.com Arbejde: amyasm@rm.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

Jeg har været aktiv i Regionsudvalgt Midt siden 2023. Jeg har været med til at formulere bekymring i forhold til den planlagte nedjusteret økonomi i Region Midt de næste år frem. Dette med særlig fokus på reduktion i udvikling af teknologiske løsninger.
Jeg har arbejdet for, at der kommer viden om nødvendigheden af, at der skal satses og fokuseres på anvendelse af relevant teknologi, så kræftpatienter fortsat kan tilbydes de sundhedsydelser, der er behov for. Jeg har i udvalget bidraget med et fagligt perspektiv fra hverdagen som sundhedsprofessionel ind i de forskellige emner, der har været diskuteret, samt med viden fra egne erfaringer, som pårørende til kræftpatient.

Andre tillidshverv:

En del af Fagudvalg for leverkræft
Medlem af Styregruppen for Dansk Lever- Galdevejscancer Database

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

At der kommer fokus på at anvende den rette sundhedsteknologi til gavn for kræftpatienter, samt arbejde for at skabe opmærksomhed på, hvor store forskelle der er på landsplan i forhold til de tilbud der er til kræftpatienter og deres pårørende.

Og fokusere på følgende tre temaer:

1. Arbejde for at skabe opmærksomhed på anvendelse/udvikling af teknologi, der hvor det giver kvalitet for den enkelte kræftpatient.
2. At der i tidens transformations dagsorden med flere opgaver lokalt, da have fokus på og påvirke til, at der udarbejdes planer for kompetenceløft og have et kritisk blik for, hvorledes der er tænkt adgang til sparring med specialister, så kvaliteten i tilbud ikke forringes for den enkelte kræftpatient.
3. At arbejde på at få sat ernæring på dagsordenen. Ernæringsindsatsen bør være en del af kræftbehandlingen. Der bør være mulighed for at alle kræftramte, der er ernæringstruet, kan få hjælp af ernæringsspecialister.