Luk

Om repræsentantskabet

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Kræftens Bekæmpelses øverste myndighed.

Det består af repræsentanter fra lokalforeningerne, de fem regionsudvalg, præsidiet og hovedbestyrelsen. 

Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert år inden udgangen af maj måned.

Præsidiet

Repræsentantskabet ledes af et præsidium med en præsident og to vicepræsidenter.

De bliver valgt for 3 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Præsidiemedlemmer er berettigede til at deltage i hovedbestyrelsens møder. Præsidenten er tillige berettiget til at deltage i forretningsudvalgets møder.

Hovedbestyrelsen

Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse består af 30 medlemmer.

28 medlemmer bliver valgt blandt Kræftens Bekæmpelses medlemmer på det ordinære repræsentantskabsmøde, der finder sted hvert år i maj måned.

To medlemmer bliver valgt af, og blandt, Kræftens Bekæmpelses medarbejdere.

Hovedbestyrelsen tager stilling til principielle spørgsmål og sager af væsentlig betydning for Kræftens Bekæmpelse, herunder prioritering af foreningens vedtægtsbestemte opgaver.

Forretningsudvalget

Hovedbestyrelsen vælger et forretningsudvalg blandt sine medlemmer til at forestå ledelsen af Kræftens Bekæmpelse.

Formand og næstformand i hovedbestyrelsen er samtidig formand og næstformand i forretningsudvalget, der i alt består af syv medlemmer.

Formændene for de rådgivende udvalg deltager almindeligvis i forretningsudvalgets møder med henblik på at sikre forbindelsen mellem forretningsudvalg og det pågældende udvalg. Formændene for udvalgene har ikke stemmeret i forretningsudvalget.