Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Bente Hyldahl Fogh, der er på valg til hovedbestyrelsen

Bente Hyldahl Fogh

Født: 1956

By: København

Stilling: Fhv. adm. direktør i Lægeforeningen, nu bestyrelsesmedlem, rådgiver og mentor

Uddannelse: Cand. Polit., MBA

Tlf.: 20 30 82 11
Mail: bente@hyldahlfogh.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

1. Medlem af Regionsudvalget Hovedstaden, observatør fra december 2021, valgt fra juni 2022 og. næstformand siden august 2022.
2. Medlem af Hovedbestyrelsen fra maj 2022.
3. Medlem af Hovedbestyrelsens Revisionsudvalg fra juni 2023.

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

  • at kræftpatienternes stemme bliver hørt og medinddraget i den sundhedspolitiske prioritering sammen med andre patientgrupper
  • at styrke klinisk forskning, innovation og uddannelsea. gennem at arbejde for KBs egen forskning, implementering af nye innovationer indenfor hurtig diagnostisk og effektiv behandling, kræftplan V, nyttiggørelse af data på tværs af sektorer og udvidet uddannelse i f.eks. palliation og senfølger for flere sundhedsprofesionelle.
  • at kommunikation og information om kræftområdet prioriteres højt med henblik på at styrke forebyggelse og udvikle gode leveår med kræft
  • at der til stadighed står stor respekt om foreningens arbejde og bæredygtige deltagelse i samfundet.


Og fokusere på følgende tre temaer:

1. Kræftpatienters forløb skal gøres mere sammenhængende fra udredning, over behandling til rehabilitering og senfølger
2. Arbejde for KBs egen forskning formidles, styrkelse af tværsektionelle kræftplaner med innovative tiltag, og nyttiggørelse af data på tværs af aktører
3. Kommunikation og information vedrørende kræft og etisk tilknyttede problemstillinger bl.a. gennem øget samarbejde mellem hovedbestyrelse, lokaludvalg og regionsudvalg og vores dygtige patientstøtte enheder og administrative enheder.