Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Birthe Skovgård, der er på valg til hovedbestyrelsen

Birthe Skovgård

Født: 1955

By: Faaborg

Stilling: Underviser SOSU Fyn. Hovedforløb på social -og sundhedsassistent

Uddannelse: Sygeplejerske, Diplom i ledelse, HD i organisation, økonomi og ledelse

Tlf.: 3036 9435
Mail: Birthe232a@outlook.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

Medlem og indsamler for KB

Andre tillidshverv:

Delegeret i: Sygeforsikringen DK, LB-foreningen
Bestyrelse: Politisk parti, Ældrerådet Faaborg Midtfyn Kommune, Odd Fellow Logen
Politiker: tidligere kommunalpolitiker og regionspolitiker. Kandidat til regionsvalg 2025.

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

  • Forebyggelse, og tidlig opsporing: skal prioriteres højt. Et liv uden kræft
  • Optimerer tilbud til pårørende og efterladte
  • Fremme samarbejdet mellem KB og det politiske niveau såvel lokalt, regionalt og nationalt

Og fokusere på følgende tre temaer:

1. Optimerer samarbejdet offentligt/ privat. Samtænke KB` tilbud med nationale beslutninger og kvalitetsstandarder. Inddrage civilsamfundets ressourcer.

2. Forskning. Bidrage til en tidligere diagnosticering, samt højne og fremme behandlingstilbud

3. Sikre høj viden om validitet - i al behandling, såvel den etablerede behandling samt alternativ behandling. Hvad virker? Hvad er helbredende? hvad er livsforlængende?