Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Helen Bernt Andersen, der er på valg til hovedbestyrelsen

Helen Bernt Andersen

Født: 1955

By: Virum

Stilling: Sundhedsfaglig direktionskonsulent - Rigshospitalet

Uddannelse: Sygeplejerske, Bispebjerg 1981, cand.cur., Aarhus Universitet, 2007

Tlf.: 26 86 86 88
Mail: helen.bernt.andersen@regionh.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

Formand for Kræftens Bekæmpelse siden 2018.

Medlem af KB`s Patientstøtteudvalg 2006-2011, medlem af styregruppen for nye rådgivninger i KB 2007-2010.

Andre tillidshverv:

Formand for Foreningen for Palliativ Indsats 1992-2002, bestyrelsesmedlem i Nordisk Forening for Palliativ Vård 1991-1997, bestyrelsesmedlem i Børnecancerfonden 2007-2018, formand for styregruppen for Center for kliniske Retningslinjer, Aalborg Universitet 2010-2020, Formand for Universiteternes Center for sundhedsforskning UCSF 2012-, formand for SFR Palliativ behandling i Region Hovedstaden 2008-, medlem af Danske Patienters forretningsudvalg siden 2019 og DP´s medlem i Vælg Klogts bedømmelsesudvalg.

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

At Kræftens Bekæmpelses værdier altid er grundlaget for foreningens arbejde, og at foreningens pejlemærker opfyldes på allerbedste vis.

At KB udbygger sin position som medlemsstærk, troværdig og anerkendt patientforening.

At fastholde og om muligt udbygge den betydningsfulde frivillige indsats og opbakning fra befolkningen.

Og fokusere på følgende tre temaer:

1. Mindske risikoen for at få kræft.
Vedholdende fokus på forebyggelse særligt hvad angår målet om en røgfri fremtid, udbrede viden om andre risikofaktorer – alkoholforbrug og usund livsstil, solskader og kræftfremkaldende stoffer.
Samarbejde med sundhedspolitikere, andre patientforeninger og organisationer om konkrete forebyggelsesinitiativer og have et stærkt fokus på at mindske uligheden i sundhed.

2. Forbedre diagnostik og behandling samt styrke rehabilitering, afhjælpe senfølger og sikre en rettidig og tilstrækkelig palliativ indsats.
Det vil kræve en fortsat stærk forskningsstøtte og en bred forskningstilgang så alle dele af patienternes samlede kræftforløb baseres på evidens. Støtte til pårørende, og børn og unge som pårørende skal styrkes og de mest sårbare patienter og psykisk syge skal have særlig opmærksomhed i vores sundhedsvæsen.

3. Styrke samarbejdet med sundhedsvæsenets aktører, civilsamfundet og universiteterne.
Kræftens Bekæmpelse vil kunne opnå stærke alliancer og betydningsfulde forskningssamarbejder ved fortsat at række ud til andre interessenter. Et stærkere og mere forpligtende samarbejdet på tværs af regioner og kommuner og de praktiserende læger er afgørende for at opnå de bedste forløb for kræftpatienter og andre sygdomsgrupper.