Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Jette Trans Jepsen, der er på valg til hovedbestyrelsen

Jette Trans Jepsen

Født: 1967

By: Karby

Stilling: Sundhedsplejerske i Morsø Kommune, Politiker - Medlem af Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune, næstformand i Social, Sundhed og Beskæftigelses udvalg

Uddannelse: Sygeplejerske 1992, Specialuddannelse til Sundhedsplejerske 2002

Tlf.: 26151308
Mail: Jette.Jepsen@morsoe.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

Bestyrelsesmedlem i Lokalforeningen i Kræftens Bekæmpelse på Mors

Andre tillidshverv:

  • Bestyrelsesmedlem for Sindhuset på Mors
  • Næstformand for Højskolen Mors
  • Næstformand for Radikale Venstre Thy-Mors

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

- Sikre at der fortsat er gode vilkår for frivillige i Kræftens Bekæmpelse, således at der er nemt tilgængeligt materiale og vejledninger – og støtte fra ansatte.

- At der arbejdes på de store sundhedsfremmende og kræftforebyggende tiltag, så Kræftens Bekæmpelses budskab står tydeligt og stærkt på alle niveauer. Det politiske niveau ser jeg som særligt vigtigt. Jeg har som kommunalpolitiker i en enmandsgruppe haft succes med at fremsætte et politisk forslag i Morsø Kommune om Røgfri arbejdstid. Netop pga at Borgmesteren for flere år siden havde underskrevet samarbejdsaftalen om Røgfri Fremtid med bla Kræftens Bekæmpelse lykkedes det. Jeg havde ikke fået flertal for forslaget hvis ikke dette spor fra samarbejdsaftalen var lagt ud fra Kræftens Bekæmpelse.

- Forebyggelse af kræftsygdomme, helt fra barndommen. Som sundhedsplejerske i en kommune med en lav socioøkonomisk status, ser man hvordan det påvirker børns sundhed negativt. For at rette op på social ulighed i sundhed, skal der arbejdes på rigtig mange parametre. Her vil jeg arbejde for, at Kræftens Bekæmpelse fortsætter stærke kampagner ud fra et fagligt fundament. I vores kommune er der flere der ryger, er overvægtige og drikker tidligt og mere alkohol end i mange andre kommuner i Danmark. Jeg vil arbejde for at Kræftens Bekæmpelse stadig er en stærk stemme i forebyggelsen.

Og fokusere på følgende tre temaer:
1. De frivillige i lokalforeningerne
2. Ulighed i sundhed, herunder ulighed i kræft og kræftbehandling
3. En politisk strategi for forebyggelse af kræft – forebyggende tiltag særligt hos børn – funderet på et stærkt fagligt fundament. Forebyggelse af rygning er et rigtigt godt eksempel. Jeg vil arbejde på at overvægt hos børn og deres forældre, samt alkohol bliver at stort tema, på samme niveau som forebyggelse af rygning.