Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Mads Nordahl Svendsen, der er på valg til hovedbestyrelsen

Mads Nordahl Svendsen

Født: 1972

By: Roskilde

Stilling: Ledende overlæge 

Uddannelse: Speciallæge i onkologi, ph.d.

Tlf.:41 41 18 01
Mail: madsnsvendsen@hotmail.com

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

Hovedbestyrelsen siden 2018, de sidste 3 år i forretningsudvalget.

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

Ulighed i kræft, senfølger og forebyggelse

Og fokusere på følgende tre temaer:

1. Ulighed. Som daglig leder af kræftafdelingen i Region Sjælland oplever jeg hvor store forskelle der er på forskellige menneskers muligheder for at indgå i et godt kræftbehandlingsforløb. Hospitalet er i gang med at indrette kræftbehandlingen så den i højere grad imødekommer ressourcesvage borgere, men der er behov for en mere tydelig politisk prioritering. Jeg vil jeg arbejde for i hovedbestyrelsen.

2. Senfølger. Jeg har været dybt engageret i at organisere fremtidens senfølgeindsats, både på den afdeling jeg er leder af, og gennem dialoger på regionalt og nationalt plan. Vi har fået skabt momentum omkring senfølgeområdet, men der mangler fortsat et konkret tilbud til de 1000vis af mennesker som lever med senfølger fra tidligere kræftsygdom og kræftbehandling.

3. Forebyggelse. Der bruges alt for få ressourcer på forebyggelse i Danmark. Derfor bør forebyggelse fortsat være helt centralt i Kræftens Bekæmpelses arbejde, så vi gennem forskning, information og politiske pres får styrket opmærksomhed på forebyggelse. Det gælder både øgede krav til de kommunale tilbud og en skarpere national politik på f.eks. rygning og alkohol.