Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Malene Vestergaard Runge, der er på valg til hovedbestyrelsen

Malene Vestergaard Runge

Født: 1982

By: Vejle

Stilling: Projektleder, Onkologisk afdeling, Patienternes Kræftsygehus i Vejle

Uddannelse: Cand.scient.pol

Tlf.: 23950971
Mail: Malene.Vestergaard.Runge@rsyd.dk


Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

Medlem af Kræftens Bekæmpelse.

Andre tillidshverv:

Bestyrelsesformand i +5 år i integreret daginstitution.

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

At bidrage til at gøre en mærkbar forskel for mennesker med kræft.

Og fokusere på følgende tre temaer:

At alle skal mødes med empati
Alle skal lyttes til og forstås som det hele menneske, de er. Udover overlevelse bør vores mål være at forbedre livskvaliteten, bl.a. med individuelle overlevelsesprogrammer, der lindrer senfølger. I den sidste fase af livet skal kærlighed og kvalitet fylde uden meningsløse forhindringer. Det er tid til et paradigmeskift, hvor journalen er det mindste og livet det største. 

Forebyggelse - også som nøglen til mindre ulighed
Vi skal være fælles om forebyggelse og engagere alle. De unge skal inddrages i udformningen af fremtidens forebyggelse. Forebyggelse betyder også at være til stede, hvor mennesker er mest sårbare og tilbyde forebyggelse og opsporing til dem, vi ikke ser i sundhedsvæsenet. Det er tid til handling. 

Bedre sundhedsfællesskab omkring den enkelte
Vi skal bygge broer, så ingen falder igennem sprækkerne i systemet. Et fuldt integreret samarbejde mellem mennesker med sygdom(me) og relevante aktører fordrer forståelse for hinanden og videndeling om forbedringsmuligheder. I vores iver efter smarte teknologiske løsninger, må vi ikke overse det mest fundamentale: Kommunikation og stærke, systematiserede relationer.

“Bare den havde været der, da jeg fik kræft første gang”.

Sådan sagde en af patienterne, der netop har deltaget i udarbejdelsen af ny kræftstrategi for Vejle Sygehus, som jeg har været projektleder for. Det rørte mig. På sygehuset har jeg udover kræftstrategien været bindeled mellem direktion og klinik, ledet (udviklings-)arbejdet med de praktiserende læger til det bedste i Region Syd og været fødselshjælper på udgående specialistfunktioner til det nære sundhedsvæsen.

Med 9 år i sygehusvæsenet og 7 år i det kommunale kender jeg potentialer og udfordringer. Jeg advokerer for bæredygtige beslutninger for en bedre nutid og fremtid, hvor patientens ord altid er med mig.