Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Margit Østergaard Laub, der er på valg til hovedbestyrelsen

Margit Østergaard Laub

Født: 1950

By: Kolding

Stilling: Tilkaldedommer, fhv. retspræsident

Uddannelse: Cand. jur.

Tlf.: 29 44 95 55
Mail: mklaub@mail.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

Medlem af Kræftens Bekæmpelse i flere år

Formand for lokalforeningen Kræftens Bekæmpelse Kolding

Suppleant til regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse i Syddanmark

Andre tillidshverv:

Formand for interessentskabet Drejens Strandskovpark I

Medlem af bestyrelsen for Kolding Krisecenter

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

At Kræftens Bekæmpelse fortsat er en patientstøtteforening, der har fokus på kræftramte og deres pårørende, lighed i sundhedsvæsenet, forebyggelse, forskning samt en fortsat høj prioritering af arbejdet i lokalforeningerne. 

Og fokusere på følgende tre temaer:

1. Flere tilbud til kræftramte med senfølger:

Senfølger efter kræftbehandling er et stort problem for mange, der har gennemgået en kræftbehandling og for deres pårørende. Det drejer sig om ca. 60 procent af de kræftramte. Der er regionale forskelle i antallet af senfølgeklinikker, hvorved de senfølgeramte geografisk stilles forskelligt.

Kræftens Bekæmpelse skal sikre ensartethed for at undgå ulighed ved dialog både nationalt og med kommuner og regioner om senfølgeramtes udfordringer. Senfølgenetværksgrupper bidrager til oplevelsen af et fællesskab med personer med de samme udfordringer efter en kræftbehandling og til at være en støtte for de pågældende. Kræftens Bekæmpelse skal arbejde for at udbredelsen af flere senfølgenetværks-grupper.

Kræftens Bekæmpelse skal sikre udbredelse af kendskabet til senfølger også på det private arbejdsmarked for at skabe fleksibilitet og livskvalitet for de senfølgeramte.

 2.: Viden om forebyggelse af kræft:

Undersøgelser og forskning viser, at livsstil har betydning for udvikling af kræft. Kræftens Bekæmpelse skal fortsat sikre mere oplysning og forskning om motion, kost, alkohol og rygnings betydning for kræft med henblik på, at færre får kræft.

3.: Styrke lokalforeningerne i deres arbejde:

En stor del af Kræftens Bekæmpelses indsats rulles ud af bl.a. lokalforeningernes frivillige gennem fokusområder og kampagner, der følger heraf.  Det er derfor vigtigt, at hovedbestyrelsen og lokalforeningerne har størst mulig viden og forståelse for hinandens udgangspunkter. Lokalforeningerne står ikke alene men får stor støtte hos områdekontorerne og organisationen som sådan. Det er vigtigt, at der er fokus på at bevare og styrke dette samarbejde.