Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Marianne Karstensen, der er på valg til hovedbestyrelsen

Marianne Karstensen

Født: 1956

By: Frederiksberg

Stilling: HR-konsulent

Uddannelse: Sygeplejerske

Tlf.: 23 24 92 18
Mail: maka@maka.dk

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

Ansat i Kræftens Bekæmpelse i lokalforeningsafdelingen fra 1989 - 1994. Aktiv i Stenløse lokalforening, (nu Egedal) fra 2002, herunder formand for bestyrelsen i en årrække. Med i  Regionsudvalget fra 2008 og formand siden 2011. Medlem af Hovedbestyrelsen siden 2018 og forretningsudvalget siden 2022.

Andre tillidshverv:

I en lang årrække har jeg været aktiv frivillig i ledelsen af Det Danske Spejderkorps herunder spejderchef. Formand for Spejderhjælpen, en almennyttig fond til fordel for nødlidende, syge og vanskelig stillede børn. National Koordinator for the Olave Baden-Powell Society i Danmark. Danske Patienters repræsentant i Region Hovedstadens Patientinddragelsesudvalg og medlem af den faglig/administrative Sundhedsklynge Byen.

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

Forebyggelse samt tidlig og hurtig diagnostik er områder prioriterer jeg højt ligesom jeg er optaget af, at kræftpatienter får effektiv rehabilitering og får værdifulde palliative forløb. Vi er et stærkt team – frivillige, ansatte og kræftpatienter, og det gode samarbejde mellem os bidrager til at styrke og fremme forhold og muligheder for kræftpatienter. Hvor er det stærkt, at så mange frivillige forsætter med at tage ansvar for at udvikle Kræftens Bekæmpelse. Det fremmer engagement, motivation og skaber begejstring.  Med stærke relationer til og dialoger med hinanden, opnår vi sammen de bedste forhold for kræftsagen og det vil jeg fortsætte med at udbygge. Det vil være mit fokus.

Og fokusere på følgende tre temaer:

1. Inddrage kræftpatienter og pårørende i alle forhold, som har betydning for dem.
2. Forebygge kræft og styrke tidlig opsporing af kræft.
3. Styrke vores patientforening, hvor alle typer frivillige fortsætter med at få de bedste rammer for at tage ansvar.