Luk

Valg til hovedbestyrelsen

Her finder du en præsentation af Ole Raakjær, der er på valg til hovedbestyrelsen

Ole Raakjær

Født: 1956

By: Dianalund

Stilling: Lektor i sjælesorg, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, tidl. præst i folkekirken samt på hospice og i Det palliative Team, Aalborg gennem 25 år

Uddannelse: Cand.theol, Master i Humanistisk Palliation, PhD

Tlf.: 31332355
Mail: Ole.raakjaer@me.com

Hidtidig aktivitet i Kræftens Bekæmpelse:

Undervist på kurser i sorggrupper og eksistentielle senfølger for rådgivere; eksistentielle udfordringer for patienter og pårørende; hvordan hjælper man børn og unge, hvis forældre har fået en kræftdiagnose (børnecancerforeningen) mv.

Andre tillidshverv:

Formand for Foreningen for Palliativ Indsats

Som medlem af hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for:

Jeg vil arbejde for, at fokus styrkes på såvel de fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle senfølger af kræft og for en forbedring af palliation i de kommunale tilbud, hjemmepleje, plejecentre mv. Det er i dag alt for stor forskel på den hjælp og støtte, som kræftpatienter i den palliative fase, får på hospice, i de palliative teams og lokalt i kommunerne. Det gælder for patienterne, de pårørende og især børn og unge.

Og fokusere på følgende tre temaer:

1. Palliation. Kvaliteten af den palliative indsats både for patienten og dennes pårørende, herunder især børn og unge
2. Lindring af eksistentielle/åndelige senfølger
3. Udvikling af nye patientstøttetilbud i Kræftens Bekæmpelse