Luk

Foreløbigt program for repræsentantskabsmødet 2024

Lørdag den 25. maj 2024

10.00 
Markedspladsen åbner

10.45 Dørene åbnes til salen

11.00 Præsidenten præsenterer mødets tema og de forskellige tiltag

11.15 Indledende snak og præsentation ved bordene

11.35 Åbning af repræsentantskabsmødet – konstituering

11.40 Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 1 – Beretning
Der henvises til den skriftlige beretning, der vil blive præsenteret her på siderne. Efter formandens mundtlige beretning er der mulighed for at drøfte denne. 

12.30 Frokost 

13.20 Gæstetaler 

13.55 Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 4 - Valg til præsidium
Vicepræsident Lars Christiansens valgperiode udløber og kan derfor ikke genvælges. Der er derfor valg til vicepræsident.
Hvert år er et præsidiemedlem på valg. Der er mulighed for genvalg to gange, og den samlede periode kan derfor højst være ni år.
Lars Christiansen blev valgt som vicepræsident i 2016, og udtræder derfor af præsidiet i 2025.

14.15
 Temaoplæg 1: Kræftens Bekæmpelse som civilsamfundsaktør
Temasporet indledes med et temaoplæg i salen

14.35 Værksteder 

Temaspor 1: Kræftens Bekæmpelses som civilsamfundsaktør 
Værksted: Når vi lykkes med at være en forening for alle 
Værksted: Når vi lykkes med at rekruttere
Værksted: Når vi lykkes med at skabe det gode frivilligmiljø
Værksted: Når vi lykkes med frivillige patientstøttetilbud
Værksted: Når vi lykkes med at samarbejde med andre foreninger
Værksted: Når vi lykkes med at samarbejde med andre lokalforeninger
Værksted: Når vi lykkes med at få folk til at komme til vores arrangementer
Værksted: Når vi lykkes med at engagere mennesker i indsamlingsarbejdet

15.40 Pause 

16.25 Præsentation af kandidater til hovedbestyrelsen
Hovedbestyrelsen består af 30 medlemmer, hvoraf de 28 er valgt af repræsentantskabet. De sidste to medlemmer er som medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt Kræftens Bekæmpelses lønnede medarbejdere.
Valg gælder for tre år ad gangen, og hvert år er en tredjedel af de af repræsentantskabet valgte medlemmer på valg. Medlemmerne kan højst genvælges to gange. Kandidaterne præsenterer sig selv kort på scenen. Eventuelle spørgsmål kan stilles til kandidaterne i forbindelse med pauserne.

17.00 Oplæg om fakta og myter om kræftbehandling ved Søren Worsøe Laursen, chefkonsulent i Kræftens Bekæmpelse

17.40 Pause 

19:45 - 22:00 Middag og underholdning

Hygge i loungen og baren

Søndag den 26. maj 2024

8.00 
Markedspladsen åbner

09.00 Velkommen til dag 2 i salen 

09.10 Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 2 - regnskab

09.20 Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 3 - kontingent

09.30 Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 6 - revisor

09.40 Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 5 - Valg til hovedbestyrelsen
Præsidenten vil gennemgå valgproceduren, hvorefter afstemningen vil finde sted. Medarbejdere vil være til rådighed under valget, hvis man har brug for hjælp.
Valget til hovedbestyrelsen foretages efter pointmetoden, i henhold til vedtægternes §12, stk. 1. Ved pointmetoden skal hver stemmeberettiget repræsentant stemme på kandidaterne i den rækkefølge, den pågældende ønsker dem valgt. Det vil sige, at den kandidat, man helst ser valgt, vælges først. Ved optællingen får stemmerne vægt efter afstemningsrækkefølgen, så den først valgte får ti stemmer, den næste får ni stemmer osv. Afstemning.
Afstemningen kontrolleres af et særligt stemmeudvalg, som vælges ved repræsentantskabsmødets start.

10.00 Temaspor 2: Kræftens Bekæmpelses kræftpolitiske arbejde
Temasporet indledes med et temaoplæg i salen

10.20 Værksteder
Temaspor 2: Kræftens Bekæmpelses kræftpolitiske arbejde 
Værksted: Når vi lykkes med at udvikle en dagsordenssættende lokalforening
Værksted: Når vi lykkes med at tale de kræftramtes sag på arbejdsmarkedsområdet
Værksted: Når vi lykkes med at skabe politiske relationer med hjertefortællinger
Værksted: Når vi lykkes med at samarbejde med andre om at skabe en forskel lokalt
Værksted: Når vi lykkes med at oplyse om nikotinprodukter
Værksted: Når vi lykkes med at sætte en politisk dagsorden sammen 

11.30 Pause

11.50 Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 7 – Indkomne sager

12.20 Repræsentantskabsmødets dagsordenspunkt 8 - Eventuelt

12.30 Resultat af valg, præsentation af vinderne af juniorforskerprisen og afsked med afgående HB-medlemmer

12.45 Afrunding ved bordene med fokus på det videre arbejde

12.50 Farvel og tak – med mulighed for frokost eller madpakke