Luk

Værksteder

Her kan du læse mere om de værksteder, der afholdes ved årets repræsentantskabsmøde. Du vælger, hvilke værksteder du ønsker at deltage i, når du tilmelder dig.

Temaspor 1 - lørdag den 25. maj

Kræftens Bekæmpelse som civilsamfundsaktør 

Værksted: Når vi lykkes med at være en forening for alle

Høje-Taastrup og Brøndby lokalforening lykkes gennem deres ugentlige patientstøttecafeer med at nå ud til en bred gruppe af mennesker. Her får sårbare borgere omsorg, nærvær og støtte, som for mange gør en forskel i en svær situation. For nogle er cafeen med til at bryde med ensomhed og give luft for bekymringer. Generelt kommer der flest kvinder i cafeerne. Men i Høje-Taastrup og Brøndby er de lykkedes med også at få mænd og borgere med anden etnisk baggrund til at være med – både blandt brugere og frivillige

Værksted: Når vi lykkes med at rekruttere

Mangler jeres frivilliggruppe inspiration til, hvordan I helt lavpraktisk kan rekruttere flere frivillige? Så kom og hør to dedikerede formænd dele deres egne positive erfaringer med rekruttering. Deres historier vil gøre os klogere på, hvordan man kan gribe rekruttering i sit netværk og lokalsamfund an samt hvilke materialer, opslag og billeder, der har virket effektivt i deres rekruttering. Vi giver desuden indblik i, hvad vi ved om frivilliges motivation i Kræftens Bekæmpelse, og I får selvfølgelig også tid til at tale om jeres egen rekruttering og sparre med de øvrigt deltagende. 

Værksted: Når vi lykkes med at skabe det gode frivilligmiljø

Et godt frivilligmiljø består af flere ting. På dette værksted sætter vi særligt fokus på betydningen af kommunikation og samarbejde. Med udgangspunkt i en konkret case giver vi eksempler på, hvordan man kan skabe et involverende og motiverende frivilligmiljø med engagement og fælles ejerskab blandt de frivillige. Med udgangspunkt i casen lægges op til gruppedrøftelser, hvor deltagerne på værkstedet kan udveksle erfaringer og blive inspireret til nye tiltag i egen bestyrelse.

Værksted: Når vi lykkes med frivillige patientstøttetilbud

Få en kort indflyvning til patientstøttearbejdet i Kræftens Bekæmpelse og hør mere om, hvordan man lokalt hjælper kræftramte i form af gode caféaktiviteter og motionstilbud.

Hør om tankerne bag aktiviteterne, hvad man har gjort lokalt for at få aktiviteterne i gang, hvad tilbuddene omfatter og hvad der kan være nyttigt at vide, hvis I har tanker om lignende tiltag. Herefter vil der være god tid til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer i mindre grupper.

Værksted: Når vi lykkes med at samarbejde med andre foreninger

I Holbæk er alle patientforeninger samlet i en ’patientparaply’, hvor de samarbejder til fælles gavn for medlemmer og borgere, for eksempel med fælles foredrag og temamøder. På værkstedet tager formand Klaus Møgelvang os med til opstartsfasen, de fælles visioner, udfordringer og balancegange, når så forskellige foreninger samarbejder, men også de fordele som lokalforeningen høster.

På værkstedet er der indlagt et gruppearbejde, hvor I kan inspirere hinanden på baggrund af input fra Holbæk lokalforening samt egne erfaringer og/eller ønsker, med at samarbejde med andre foreninger.

Værksted: Når vi lykkes med at samarbejde med andre lokalforeninger

Mange lokalforeninger har samarbejdsrelationer lokalt med andre foreninger, offentlige institutioner eller private virksomheder. Men kan vi med udgangspunkt i vores gode erfaringer gøre mere i at arbejde på tværs i vores egen forening? Samarbejde på tværs af lokalforeninger kan være med til at skabe nye muligheder og i nogle tilfælde bedre eller flere tilbud til vores medlemmer og frivillige. Vi inviterer en frivilligkollega ind til at fortælle om sine erfaringer med at samarbejde på tværs af lokalforeninger. Vi tager på værkstedet en dialog om det potentiale, der ligger i samarbejde på tværs af lokalforeninger samt hvordan vi i praksis kan sætte gang i arbejdet.

Værksted: Når vi lykkes med at få folk til at komme til vores arrangementer

På værkstedet møder vi Kræftens Bekæmpelse Holstebro, der er gået fra at have tomme sale og aflyste arrangementer til at måtte flytte arrangementer til større steder på grund af mange tilmeldinger.

Du vil blive præsenteret for en systematisk tilgang til annoncering og arbejde med den sammen med andre frivillige.

Efterfølgende vil du kunne gå hjem og arbejde med annoncering, der bare virker!

Værksted: Når vi lykkes med at engagere mennesker i indsamlingsarbejdet

Køge Kommune har 62.000 indbyggere. Alligevel er det lykkedes Køge lokalforening gennem de sidste mange år altid at ligge i top10 i forhold til indsamlet beløb på landsplan. På værkstedet vil Køge lokalforening dele ud af deres viden og erfaring med, hvordan de har organiseret deres indsamling i små effektive enheder. Du vil også blive præsenteret for, hvordan lokalforeningen gennem året plejer deres indsamlere og distriktsledere. På værkstedet er der indlagt et gruppearbejde, hvor der lægges op til, at I kan inspirere hinanden på baggrund af input fra Køge lokalforening samt egne erfaringer med landsindsamling.

Temaspor 2 - søndag den 26. maj

Kræftens Bekæmpelses kræftpolitiske arbejde

Værksted: Når vi lykkes med at udvikle en dagsordenssættende lokalforening

Som lokalforening er der mange ting at tage fat i, og noget kan være sværere at få tag om and andet. På dette værksted sætter vi fokus på, hvordan vi får skabt rum og tid til det politiske arbejde i lokalforeningen og kan være med til at præge dagsordenen på det kræftpolitiske område i kommunerne.

Hvordan kan vi med små greb ændre vores egen måde at arbejde på? Hvordan griber vi selve det politiske arbejde an? Og hvad er det politiske arbejde egentlig for en størrelse? Og hvornår er det godt nok?

Det er nogle af de spørgsmål, som vi på værkstedet dykker ned i, og det gør vi sammen med en lokalforeningsformand, der som ny formand stillede sig selv disse spørgsmål, og sammen med sin områdekonsulent og næstformand fik sat en retning for det politiske arbejde.

Værksted: Når vi lykkes med at tale de kræftramtes sag på arbejdsmarkedsområdet

Næsten hver anden, som får kræft, er i den erhvervsaktive alder. For dem er jobcenteret ofte en vigtig del af det samlede kræftforløb – ikke mindst hvis der opstår senfølger. På værkstedet får du inspiration til, hvordan du og din lokalforening kan gå i dialog med jobcenteret om de kræftramtes vilkår – og udbrede kendskabet til senfølger efter kræft på arbejdsmarkedsområdet. Du får indsigt i, hvad vi ved om kræftramte på arbejdsmarkedet, og du hører erfaringer fra kollegaerne i de andre lokalforeninger.

Værksted: Når vi lykkes med at skabe politiske relationer med hjertefortællinger

Når I, som frivillige, præsenterer politikere for en problemstilling, er det et velkendt lobbyistgreb at gøre brug af fakta. Fakta og analyser er vigtige, men de kan ikke stå alene, hvis det skal fange politikernes opmærksomhed, og de skal huske at handle efter dem.

Det er her hjertefortælling kommer i spil. Du har måske lagt mærke til det før, f.eks. Arne som blev ansigtet på Arnepensionen. Anekdotiske argumenter er blevet vigtige i debatten og den enkeltes stillingtagen. Pludseligt bliver fakta menneskeliggjort, og noget som man kan forholde sig til.

Kom og hør om frivilliges erfaringer og succeser med brugen af hjertefortælling i det politiske arbejde.

Værksted: Når vi lykkes med at samarbejde med andre om at skabe en forskel lokalt

I er som lokalforening hver dag med til at skabe forandringer lokalt til gavn for borgerne i jeres kommune. Og sammen kan vi endnu mere.

Kom og få inspiration til, hvordan I som lokalforening kan arbejde med foreninger, der ikke ligner jer selv, om at gøre endnu mere forskel for borgere i jeres kommune.,

Sammen kan vi mere og sammen med andre patientforeninger når vi måske lettere målet. Også når vi skal påvirke lokale kommunalpolitikere ifht. gode borgertilbud.

Vi skal høre om spændende samarbejder, og der bliver tid til i mindre grupper at drøfte, hvilke lokale samarbejdspartnere I kan tage kontakt til.

Værksted: Når vi lykkes med at oplyse om nikotinprodukter

Dette værksted er for dig, der gerne vil arbejde med at udbrede kendskabet til nikotinens skadelige virkning, og hvad du kan gøre for at sætte nikotinafhængighed- og forebyggelse på dagsordenen. Du får erfaringer fra en lokalforening, som har afholdt et forældrearrangement sammen med kommunen, og som derudover er lykkedes med at få sat nikotin på dagsordenen i lokale medier og hos politikere på en måde, som ansporer til handling. Der vil være god tid til, at I kan drøfte i mindre grupper, hvordan I kan gribe opgaven an hos jer.

Værksted: Når vi lykkes med at sætte en politisk dagsorden sammen 

Sammen kan vi mere. Når vi koordinerer vores politiske fokusområder på tværs af lokalforeninger, regionsudvalg og Hovedbestyrelsen, skaber vi et særligt sammenhold omkring vores sag og nogle gode forudsætninger for, at vi flytter en politisk dagsorden i den retning, vi ønsker. 

Værkstedet vil tage afsæt i et af Kræftens Bekæmpelses tidligere politiske fokusområder børn som pårørende. Du vil få inspiration fra dine frivilligkollegaer, som vil fortælle, hvordan det er at arbejde politisk lokalt og nationalt. Du vil desuden få indblik i, hvordan det har en særlig værdi for sagen, når vi løfter en dagsorden i flok og gør det på samme tid.