Luk

Valg

Valg til hovedbestyrelsen

Der skal ske valg til 9 pladser + 2 suppleringspladser i hovedbestyrelsen.

5 personer ønsker at genopstille. Det vil sige, der skal findes mindst 6 nye kandidater til hovedbestyrelsen. Flere kandidater udløser kampvalg.

Kandidater til hovedbestyrelsen vil blive inviteret til repræsentantskabsmødet uden stemmeret.

Ønsker du at stille op?

- Du skal være medlem af Kræftens Bekæmpelse.

- Du skal opstilles af mindst fem medlemmer af repræsentantskabet eller hovedbestyrelsen.

- Du skal sende en skriftlig indstilling. Du finder opstillingsblanketten nedenfor.

- Du kan indsende en videopræsentation af dig selv. Se her hvor nemt du kan optage den med din telefon.

Lær kandidaterne at kende
Kandidaterne til hovedbestyrelsen præsenteres her på siden med både tekst og video, ligesom alle vil være præsenteret i mødepapirerne, som du ligeledes kan læse forud for mødet.

Kandidaterne vil også præsentere sig på mødet.

Du kan læse mere om kandidaterne og se videopræsentationerne på denne side

Valg til præsidiet

I år er er der valg til vicepræsident.
Lars Christiansen udtræder af præsidiet i år, da han har siddet den fulde periode.

Valg til præsidiet foregår på repræsentantskabsmødet.

Frister for opstilling til hovedbestyrelsen

Kandidaterne til hovedbestyrelsen vil blive præsenteret på denne side fra den 10. april, og hvis du gerne vil være med fra starten med din præsentation og eventuel video, så skal vi have alle dokumenter og evt. video den 8. april.

Kandidaternes materiale vil derefter løbende blive lagt op på siden. 

Hvis du vil med i den trykte mødebog, så skal vi have din opstilling senest den 23. april – og meget gerne før.

Send dit kandidatur med relevante bilag og video til konsulent Troels Broberg Carlander på mail tbc@cancer.dk 

Kontakt i forbindelse med opstilling til hovedbestyrelsen

Hvis du har spørgsmål til dit kandidatur eller til fristerne for opstilling, er du velkommen til at henvende dig til konsulent Troels Broberg Carlander på mail tbc@cancer.dk.

Opstillingsblanket

Her kan du downloade opstillingsblanketten, som du skal udfylde, hvis du ønsker at komme på valg til hovedbestyrelsen.