Luk

Politisk arbejde

Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse arbejder politisk på tre niveauer, hhv. lokalt, regionalt og nationalt. Det sker som medlem af enten en lokalforening, et regionsudvalg eller hovedbestyrelsen. Herunder kan du læse mere om det frivillige, politiske arbejde.

Lokalforeninger

Kræftens Bekæmpelse har lokalforeninger i stort set alle kommuner. Lokalforeningerne er Kræftens Bekæmpelses lokale talerør og spiller bl.a. en stor rolle i samarbejdet med kommunen. Frivillige fra lokalforeningerne har eksempelvis bidraget til, at de fleste kommuner har afskaffet solarier i offentlige bygninger. Frivillige i lokalforeningerne gør desuden en vigtigt indsats i form af lokale indsamlinger, oplysnings- og forebyggelsesarbejde blandt kommunens borgere. Der er mange forskellige opgaver i en lokalforening – du kan f.eks. stå for regnskabet, indrykke læserbreve i lokalpressen eller via sociale medier.

Regionsudvalg

Kræftens Bekæmpelses fem regionsudvalg overvåger, påvirker og rapporterer om kræftbehandlingssituationen i landets fem regioner. Regionsudvalgene har jævnligt møder med hospitalsledelsen og regionspolitikerne, hvor aktuelle emner drøftes. Det kan f.eks. dreje sig om ventetider, rehabilitering, palliation og i visse tilfælde også enkeltsager. Regionsudvalgene består af 5-9 medlemmer, som vælges blandt foreningens medlemmer. Ved opstilling af kandidater tages der hensyn til, at den fornødne indsigt samt faglige og geografiske alsidighed er til stede for, at udvalgets opgaver kan løses.

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af 30 medlemmer, hvoraf de 28 er valgt af repræsentantskabet.
Hovedbestyrelsen tager stilling til principielle spørgsmål og sager af væsentlig betydning for Kræftens Bekæmpelse, herunder prioritering af foreningens vedtægtsbestemte opgaver. Derudover træffer hovedbestyrelsen beslutning om godkendelse af budgetter og regnskaber og godkender planer for de enkelte aktivitetsområder.