Luk

Bliv frivillig i Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsen består af 30 medlemmer, hvoraf de 28 bliver valgt blandt Kræftens Bekæmpelses medlemmer på repræsentantskabsmødet, der finder sted hvert år i maj. For at stille op og blive valgt til hovedbestyrelsen skal du altså være medlem af Kræftens Bekæmpelse. De resterende to medlemmer bliver valgt af (og blandt) Kræftens Bekæmpelses medarbejdere. Hvert medlem bliver valgt for en 3-årig periode og kan genvælges to gange.

Eller ring på 35 25 75 03

mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl.9-15

Hvad skal jeg lave?
Som medlem af hovedbestyrelsen er du med til at tage stilling til principielle spørgsmål og sager af væsentlig betydning for Kræftens Bekæmpelse - herunder hvordan foreningens vedtægtsbestemte opgaver skal prioriteres. Desuden er det hovedbestyrelsen, der godkender budgetter og regnskaber samt de planer, der bliver lavet for de forskellige aktivitetsområder.

Hvad får jeg ud af det?
Du får mulighed for at påvirke retningen for hele Kræftens Bekæmpelse. Du er med til at træffe alle de centrale beslutninger og får indsigt i og indflydelse på alle dele af den store forening, som Kræftens Bekæmpelse er.

Hvor lang tid tager det?
Hovedbestyrelsen mødes som udgangspunkt fem gange om året samt til det årlige repræsentantskabsmøde. Fire af møderne afholdes på Kræftens Bekæmpelses kontorer på Strandboulevarden i København og altid i eftermiddagstimerne (kl.13-17), mens det sidste af møderne afholdes som seminar med overnatning et centralt sted i Danmark. Derudover kan du forvente at skulle bruge noget tid på forberedelse til hvert møde samt andet arbejde imellem møderne.

Se hvem der er medlem af Kræftens Bekæmpelses hovedbestyrelser her.