Luk

Bliv frivillig i en patientstøttecafé

Kræftens Bekæmpelses patientstøttecafeer er uformelle arrangementer, der giver mulighed for møder og fællesskab mellem mennesker berørt af kræft. De kan foregå i en kræftrådgivning eller i et kommunalt eller lokalt lokale. Det er ofte lokalforeningsfrivillige, der står for patientstøttecafeerne, men det er intet krav.

Eller ring på 35 25 75 03

mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl.9-15

Hvad skal jeg lave?
Som frivillig i en patientstøttecafe er din opgave at arrangere, hvor og hvornår cafeen finder sted. Du understøtter fællesskabet og sørger for, at de praktiske rammer er i orden, herunder også at der er kaffe og te. Du er desuden initiativtager til aktiviteter og arrangementer i cafeen f.eks. fælles mad, foredrag eller gå-ture.

Hvad får jeg ud af det?
Som frivillig i en patientstøttecafé har du muligheden for at gøre en forskel for kræftpatienter, pårørende eller efterlevende i dit lokalområde. Du er med til at opbygge et fællesskab og får også selv et netværk i dit lokalområde.

Hvor lang tid tager det?
Det aftales individuelt, hvor mange timer du vil bruge på det. Timeantallet afhænger af, hvor ofte du vil afholde café. For hver café du afholder, skal du dog regne med at bruge den tid caffen varer - en eftermiddag eller en aften - samt tid på at få de praktiske detaljer på plads. Ofte vil I være flere frivillige om opgaven, og du kan få råd og støtte fra den lokale kræftrådgivning, der også er dit kontaktpunkt som frivillig.