Luk

Bliv frivillig i et regionsudvalg

Kræftens Bekæmpelses fem regionsudvalg arbejder med at fremme og styrke Kræftens Bekæmpelses politiske mærkesager i landets fem regioner. Regionsudvalgene består af 5-9 medlemmer, som vælges blandt foreningens medlemmer. Medlemmerne af regionsudvalgene vælges på det årlige valgmøde, der normalt ligger i maj eller juni.

Eller ring på 35 25 75 03

mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15

Hvad skal jeg lave?
Som medlem af et regionsudvalg arbejder du for at fremme Kræftens Bekæmpelses mærkesager via information og dialog med f.eks. regionernes medarbejdere og politikere. Desuden står du og det øvrige udvalg for at følge og rapportere om kræftbehandlingssituationen i jeres region.
I har jævnligt møder med hospitalsledelsen og regionspolitikerne, hvor aktuelle emner drøftes – møderne kan f.eks. dreje sig om ventetider, rehabilitering, palliation og i visse tilfælde også enkeltsager. Som medlem af et regionsudvalg er det derfor nødvendigt, at du har en vis faglig indsigt inden for området for at kunne løse udvalgets opgaver.

Hvad får jeg ud af det?
Du får mulighed for at bidrage til udviklingen af den kræftpolitiske dagsorden i din region og får samtidig dyb indsigt i den faglige og politiske udvikling inden for kræftsagen. 

Hvor lang tid tager det?
Regionsudvalgene holder 4-5 møder årligt af cirka tre timers varighed. Derudover deltager medlemmerne typisk i de lokale fællesmøder i maj-juni måned (af tre timers varighed), i repræsentantskabsmødet i maj (der løber over en weekend) og i de politiske dialogmøder i november (af tre timers varighed).

Se hvem der er medlem af Kræftens Bekæmpelses fem regionsudvalg.