Luk

Bliv frivillig i en kræftrådgivning

Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger landet over tilbyder en lang række aktiviteter og tilbud for kræftpatienter, pårørende og efterlevende – lige fra rådgivning, samtalegrupper, foredrag til kreative eller fysiske aktiviteter. Som frivillig er du med til at understøtte disse aktiviteter.

Eller ring på 35 25 75 03

mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15

Hvad skal jeg lave?
Fordi kræftrådgivningerne har så mange forskellige tilbud, er der også mulighed for at engagere sig i mange forskellige typer frivilligt arbejde i en kræftrådgivning.

  • Som værtsfrivillig tager du imod alle, der træder ind i kræftrådgivningen. Du byder på kaffe og te, hjælper folk videre til relevante tilbud i huset samt løser praktiske opgaver. Som værtsfrivillig skal du være nærværende og imødekommende – og kunne rumme mennesker i sorg og krise.
  • Som aktivitetsfrivillig er du er ansvarlig for en konkret aktivitet, f.eks. en gå-gruppe, træning, kor, malerværksted eller lignende for kræftpatienter, pårørende og/eller efterlevende. Din opgave er at arrangere og udbyde aktiviteten og facilitere fællesskabet i gruppen.
  • Som praktisk frivillig i en kræftrådgivning hjælper du med praktiske opgaver inde og ude. Dine opgaver kan – afhængig af dine egene interesser – f.eks. være simple håndværksmæssige opgaver, at bage boller, at slå græs, passe blomster mv.
  • Som frivillig leder i en kræftrådgivning understøtter du en gruppe af frivillige, f.eks. en gruppe værtsfrivillige, og har en koordinerende funktion og står for vagtplanlægningen. Du understøtter samtidig frivilliggruppens trivsel og udvikling.
  • Som frivillig tovholder for en netværksgruppe er din opgave at arrangere møder i gruppen, hvor kræftpatienter, pårørende eller efterlevende mødes og udveksler erfaringer. Din opgave er at understøtte fællesskabet og sørge for, at de praktiske rammer er i orden, herunder også at lave kaffe og te til gruppen.
  • Som frivillig gruppeleder for en samtalegruppe faciliterer du erfaringsudveksling og fællesskab i samtalegrupper for kræftpatienter, pårørende eller efterlevende. Grupperne er visiteret og rammesat af kræftrådgivningen, og for at blive gruppeleder skal du have enten erfaring eller uddannelse i forhold til opgaven og målgruppen.

Hvad får jeg ud af det?
Som frivillig i en kræftrådgivning har du mulighed for at gøre en forskel for mennesker, der står i en sårbar situation som kræftpatient, pårørende eller efterlevende. Som værtfrivillig og praktisk frivillig er du med til at understøtte et hjemligt og hyggeligt miljø, så brugerne føler sig godt tilpas.
Som frivillig leder har du desuden mulighed for at deltage i et frivilligleder-kursus og et patient- og pårørendestøttekursus, og du vil modtage løbende sparring fra de ansatte i kræftrådgivningen.
Som gruppeleder for en samtalegruppe har du mulighed for at udvikle dig og få erfaring og viden indenfor området. Du får formaliseret supervision fra en ansat rådgiver samt løbende sparring fra de ansatte.

Hvor lang tid tager det?
Det afhænger af, hvilken frivilligopgave du kaster dig over, og for alle opgaverne gælder det, at dit tidsforbrug aftales individuelt. Som værtsfrivillig skal du dog regne med at bruge cirka fire timer ugentligt. Arbejdet som værtsfrivillig og praktisk frivillig varetages i dagtimerne i kræftrådgivningens åbningstid, mens de øvrige frivilligopgaver både kan varetages i dag- og aftentimerne.

Læs mere om kræftrådgivningerne

Der er også andre muligheder for at være frivillig i kræftrådgivningen, f.eks. hvor du trækker på en bestemt faglig baggrund. Kontakt din nærmeste kræftrådgivning for at høre nærmere.